cantatedeoslawa

Idź do spisu treści

Menu główne

II Festiwal Muzyki Chóralnej 2013r

Festiwal Muzyki Chóralnej
 
Lubuskie   Święto  Pieśni
  II  Festiwal Muzyki Chóralnej
  Sława   22  września  2013 r.
Pod  honorowym  patronatem
Burmistrza  SławyOrganizatorzy:
1.  Stowarzyszenie „WITOSŁAWA” w Sławie
2.  URZĄD MIEJSKI   w  Sławie
3.  REGIONALNE    CENTRUM   ANIMACJI  KULTURY  w  Zielonej Górze
4.  PARAFIA  KOŚCIOŁA  rzymsko-katolickiego p.w. Św. Michała Archanioła w SławiePatronat medialny:
 - Gazeta Lubuska
-  Radio Zachód
   Regulamin   FestiwaluI.  Organizacja  Festiwalu

1.  II  Festiwal  Muzyki  Chóralnej  odbędzie się  dn. 22 września  2013
     w Kościele p.w. św. Michała  Archanioła w Sławie.
2.  Festiwal ma charakter konkursu.
3. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla chórów amatorskich.
4.   Kartę zgłoszenia na Festiwal należy przesłać do dnia 30 maja 2013 na adres e-mail:            

     cantatedeo.slawa@wp.pl
    
     lub  pocztą :
                           Stowarzyszenie  „Witosława”
                           ul. Waryńskiego 25/1
                          67- 410  Sława
                        
                     z dopiskiem „FESTIWAL”


II. Cele  Festiwalu

1.   Prezentacja  dorobku artystycznego chórów.
2.   Konfrontacja osiągnięć, wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy pomiędzy chórami.
3.   Doskonalenie i podnoszenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych.
4.   Upowszechnienie wśród społeczeństwa narodowej i światowej muzyki chóralnej.
5.   Święto muzyki  chóralnej.

III.  Założenia  Festiwalu

1.   Każdy z uczestników  przygotuje 3  utwory  a’capella , w tym 1  sakralny- premiowany specjalna nagrodą. Czas występu max.15 minut (wraz z wejściem i zejściem chóru).
2.  Każdy chór zobowiązany jest przesłać czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia, krótką  informację o chórze i jego osiągnięciach, fotografię chóru oraz trzy komplety partytur wykonywanych utworów.
3.   O zakwalifikowaniu chóru do konkursu kierownik chóru zostanie poinformowany do dnia 10 czerwca 2013r.
4.   Utwory podane  w karcie zgłoszenia są programem obowiązkowym i nie mogą ulec  zmianie.
5.   Po zakwalifikowaniu chóry uiszczają opłatę akredytacyjną na konto organizatora w wysokości 10 zł  od osoby. Kwota ta przeznaczona jest na cele organizacyjne i nie podlega zwrotowi.  
6.   Koszty przejazdu i ubezpieczenia chór pokrywa  we własnym zakresie.
7.   Za wszelkie nagrania podczas festiwalu oraz za dalsze ich odtwarzanie w celu promowania Festiwalu  chóry i dyrygenci nie otrzymują honorarium.

IV.  Organizatorzy  zapewniają

1.   Dyplom uczestnictwa i pamiątkową  statuetkę.
2.   Salę do rozśpiewania.
3.   Opiekunów – pilotów dla każdego chóru.
4.   Miejsce parkowania dla autokarów, samochodów.
5.   Obiad i słodki poczęstunek, kawę, herbatę.

V.   Zasady Konkursu

1.     O ewentualnym podziale na kategorie zadecyduje Rada Artystyczna Festiwalu po przeanalizowaniu zgłoszeń oraz podejmie decyzje o kolejności przesłuchań.
2.    Skład Jury podany będzie do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem konkursu.
3.    Jury oceniać będzie:  intonację,  interpretację,  emisję głosu,  stopień  trudności  i dobór repertuaru oraz walory artystyczne i ogólny wyraz artystyczny.
4.   Postanowienia Jury są ostateczne i niepodważalne.
5.   Przewidziane są nagrody i wyróżnienia.VI.   Postanowienia końcowe

1.    Organizator zastrzega sobie ewentualne zmiany szczegółów  Regulaminu.
2.    Wszystkie kwestie nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
3.    Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.


VII.   Informacje i adres kontaktowy

1.   Adres :
   Stowarzyszenie „Witosława” ul. Waryńskiego  25/1,  67-410 Sława.
2.   Adres e-mail:  cantatedeo.slawa@wp.pl
3.   Nr konta bankowego :

         Bank Spółdzielczy we Wschowie  Oddział Sława
        63 8669 0001 2009 0091 3166 0001

4.   Szczegółowych  informacji  na temat festiwalu udziela  Krystyna Szulęcka  
      tel. +48 509 826 959.VIII.   Przebieg Festiwalu:

 9.00 – 9.45
 Przyjazd i rejestracja uczestników  w Biurze Festiwalu:
 Sława ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 16  -   Gimnazjum
 (możliwość  rozśpiewania  oraz  miejsce parkingowe).

 9.45 –  10.00
 Spotkanie organizacyjne z kierownikami chórów.

 10.30 – 13.30
 Uroczyste otwarcie Festiwalu.
 Przesłuchania Konkursowe.

 13.30 – 16.00
 Przerwa obiadowa

 16.00 – 17.00
 Koncert chóru  „Cantate Deo”  ze Sławy z towarzyszeniem
 Kameralnej Orkiestry Symfonicznej z Zielonej Góry.
 
 17.00
 Ogłoszenie wyników.
 Koncert Laureatów.
 Wręczenie nagród.
 Zakończenie festiwalu. 
 

II Festiwal Muzyki Chóralnej o Św. Michała Archanioła w Sławie przeszedł do historii...
W pierwszej, konkursowej, części wzięło udział 10 chórów z pięciu województw, tj. blisko 250 osób.
Jury w składzie:
- Przewodnicząca prof. Iwona Wiśniewska-Salamon reprezentująca Akademię Sztuki w Szczecinie
- pani Lidia Słotwińska chórmistrz, pedagog, nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Głogowie
- prof. Jerzy Markiewicz reprezentujący Uniwersytet Zielonogórski
wyłoniło Laureatów i przyznało nagrody poszczególnym chórom.
GRAND PRIX Nagroda Burmistrza oraz Nagroda za najlepiej wykonaną pieśń sakralną
 Męski Zespół Wokalny CALVI CANTORES z Knurowa
I MIEJSCE     Kameralny Chór COLLEGIUM VOCALE z Goleniowa
II MIEJSCE   Kameralny Chór Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej z Poznania
III MIEJSCE Kameralny Chór MISERICORDIA z Wrocławia
WYRÓŻNIENIE za najlepsze wykonanie utworu ludowego
 Chór Miejski CHOPIN z Leszna
WYRÓŻNIENIE za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora współczesnego
 Chór im. ks. Józefa Surzyńskiego z Kościana
WYRÓŻNIENIE za najlepsze wykonanie anglojęzycznego utworu religijnego
 Chór MAKROTUMIA z Dusznik Zdroju
WYRÓŻNIENIE za najlepsze wykonanie utworu o tematyce żołnierskiej
 Chór Męski im. Karola Kurpińskiego z Włoszakowic
WYRÓŻNIENIE za wykonanie utworu z XVI wieku o tematyce świeckiej
 Chór Kameralny SONORE z Brzezia

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego