cantatedeoslawa

Idź do spisu treści

Menu główne

V Festiwal Muzyki Chóralnej 2016r

Festiwal Muzyki Chóralnej
 

25września 2016

 Lubuskie Święto Pieśni
 V Festiwal Muzyki Chóralnej,
kościół pw. Św. Michała Archanioła w Sławie 
 

Lubuskie Święto Pieśni
V Festiwal Muzyki Chóralnej
25 września 2016r
Kościół pw. Św. Michała Archanioła w SławieREGULAMIN      O r g a n i z a t o r z y :
       Stowarzyszenie  „Witosława”  -  Chór Cantate Deo
       W s p ó ł o r g a n i z a t o r z y :
 Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Michała Archanioła w Sławie
   Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze

  Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie
  Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Lesznie

Zarząd :

Dyrektor Artystyczny Festiwalu :  Krystyna Ober-Szulęcka

Dyrektor Organizacyjny - Małgorzata Sobczak
R e g u l a m i n   F e s t i w a l u :
1. Festiwal ma charakter konkursu.
2. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla chórów amatorskich.
3. Kartę zgłoszenia na Festiwal należy przesłać na adres e-mail:
dk@slawa.pl do 15 lipca 2016r.
4. Każdy uczestnik przygotowuje maksimum 4 utwory a’cappella (utwory podane w karcie zgłoszenia są programem obowiązkowym i nie mogą ulec zmianie)  Każdy chór przygotowuje program składający się z :
 a) obowiązkowy 1 utwór sakralny,
 b) 1 utwór polskiego kompozytora,
 c)  2 utwory dowolne:
 W roku Feliksa Nowowiejskiego można zgłosić (w ramach 4 utworów) utwór tego kompozytora,który będzie premiowany specjalną nagrodą.
 - czas trwania do 15 minut wraz z wejściem i zejściem chóru.

    
należy też przygotować utwory obowiązkowe do wspólnego wykonania podczas Inauguracji Festiwalu (do pobrania na stronie www.sckiw.slawa.pl):
-    „Gaude Mater Polonia”
„Polonez Sławy” F.Wojtana

„Rota” F.Nowowiejskiego i M.Konopnickiej


5
. Każdy chór  zobowiązany jest przesłać:
a) czytelnie wypełniona kartę zgłoszenia :
b) kopia/skan nut utworów zgłoszonych do konkursu i czytelne pełne imiona i nazwiska kompozytorów i autorów tekstów w wersji papierowej (3 egz.)pocztą tradycyjną na adres:
Stowarzyszenie „Witosława”, ul. Waryńskiego 25/1,

67-410 Sława     z dopiskiem  FESTIWAL    oraz

c) zdjęcie chóru w (format JPG, wielkość 2MB)  

d) krótką informację o chórze i jego osiągnięciach
pocztą elektroniczną na adres:  dk@slawa.pl

6.  Akredytację w wysokości 300 zł od chóru, należy przesłać na konto Stowarzyszenia „Witosława” - BS Wschowa nr 63 8669 0001 2009 0091 3166 0001 do dnia 30 czerwca 2016r. ( kwota przeznaczona jest na cele organizacyjne i nie podlega zwrotowi.)
Tytuł przelewu: wpisowe za udział w Festiwalu oraz nazwa zgłoszonego chóru.
Za wszelkie nagrania podczas Festiwalu oraz dalsze ich odtwarzanie w celu promowania, chóry i dyrygenci nie otrzymują honorarium.
     8. Koszt przejazdu i ubezpieczenia chór pokrywa we własnym zakresie.
Istnieje możliwość, za dodatkową opłatą, wykupienia obiadu (w tym kawa, herbata, ciasto) w wysokości 15 zł od osoby.
10. Profesjonalne jury
złożone z doświadczonych chórmistrzów oceniać będzie:
- emisję głosu (intonacja, dykcja, barwa)
- interpretację i wyraz artystyczny  
Skład jury podany będzie do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem konkursu. Postanowienia jury są ostateczne i niepodważalne.
11.
Przewidziane są nagrody:
 - Grand Prix ( nagroda finansowa)
 - I miejsce 89-99 punktów  - Złote Pasmo
 - II miejsce 80-89 punktów - Srebrne Pasmo
 - III miejsce 70-79 punktów  - Brązowe Pasmo

  oraz  nagrody specjalne:

 - za utwór sakralny
 - za utwór polskiego kompozytora F.Nowowiejskiego
nagroda specjalna 5 godzinna sesja nagraniowa (3 utwory demo) dla wybranego chóru przez Studio 4U  Robert Mazurkiewicz–Mobilne Studio Nagrań – sponsora nagrody.
Wszystkie chóry otrzymują pamiątkowe statuetki Chrystusa Frasobliwego oraz miejsce uhonorowane dyplomem.
C e l e  F e s t i w a l u :
1. Prezentacja dorobku artystycznego chórów.
2. Doskonalenie i podnoszenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych.
3. Upowszechnianie i propagowanie narodowej i światowej muzyki chóralnej.
4. Konfrontacja osiągnięć, wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy między chórami
5. Promocja Gminy Sława i Święta Muzyki Chóralnej.
11.
Organizatorzy zapewniają:
a)  sale do rozśpiewania-Gimnazjum w Sławie
b) miejsce parkingowe dla autokarów i samochodów- boisko szkolne przy Gimnazjum
c) opiekunów-pilotów dla każdego chóru

P o s t a n o w i e n i a  k o ń c o w e :
Organizator zastrzega sobie ewentualne zmiany szczegółów Regulaminu.
Wszystkie kwestie nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest równocześnie akceptacją Regulaminu.
Miejsce Festiwalu -przesłuchania konkursowe Kościół pw. św. Michała Archanioła plac ks.Tomkiewicza


Informacje i telefon kontaktowy:
Dyrektor Artystyczny Festiwalu :  
Krystyna Ober-Szulęcka -  tel 509 826 959
Biuro Festiwalu:
Wioletta Kowalska  tel 68 356 62 87   Email: dk@slawa
                           Dom Kultury:
                       ul. Głogowska 5
                           67-41- Sława


 
 Utwory do przygotowania:

 

1. Polonez Sławy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Gaude Mater

 

3. Rota

 
 
W tegorocznej edycji
wystąpią:

1. Wągrowiecki Chór Kameralny (Wągrowiec).
2. Chór Kameralny Con Brio (Oborniki).
3. Towarzystwo Śpiewu im. I. J. Paderewskiego w Szamocinie.
4. Chór kameralny “Vivace” Zespołu Szkół w Pamiątkowie.
5. Chór Wojtana (Koszalin).
6. Chór parafialny Soli Deo przy parafii św. Trójcy w Poznaniu.
7. Chór Kameralny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
8. Chór Młodzieżowy Carmen Fidei Parafii Krzyża Świętego w Łomży.
9. Koło Śpiewu im. Bolesława Dembińskiego z Miejskiej Górki.
10. Młodzieżowy Chór „Kameleon” przy Gimnazjum im. A.O. Przyjmy-Przyjemskiego w Sierakowie k/Rawicza
11. Żeński Chór Cordiale Coro (Aleksandrów Kujawski)


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego