cantatedeoslawa

Idź do spisu treści

Menu główne

VI Festiwal Muzyki Chóralnej 2017r

Festiwal Muzyki Chóralnej
 


Lubuskie Świeto Pieśni
VI F
estiwal Muzyki Chóralnej

24 września 2017
Kościół pw. św. Michała Archanioła w Sławie
ORGANIZATORZY:

Stowarzyszenie „WITOSŁAWA” - Chór Cantate Deo
Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Michała Archanioła w Sławie
Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze


Festiwal objęty honorowym patronatem

BURMISTRZA SŁAWY

Zarząd:
Dyrektor Artystyczny Festiwalu: Krystyna Ober-Szulęcka
Dyrektor organizacyjny: Małgorzata SobczakREGULAMIN FESTIWALU:

1. Festiwal ma charakter konkursu.
2. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla chórów amatorskich.
3. Kartę zgłoszenia na Festiwal należy przesłać na adres e-mail: dk@slawa.pl
    do 30 czerwca 2017r.
4. Każdy uczestnik przygotowuje maksymalnie 4 utwory a cappella (utwory, które zostaną zadeklarowane w karcie zgłoszenia są programem obowiązkowym i nie mogą ulec zmianie). Każdy zgłoszony do udziału w konkursie chór ma obowiązek przygotować program składający się z następujących utworów:
a) jeden utwór sakralny;
b) jeden utwór polskiego kompozytora;
c) dwa dowolne utwory.
Czas trwania prezentacji do 15 minut, wraz z wejściem i zejściem ze sceny.
Uczestnicy muszą przygotować 3 utwory obowiązkowe do wspólnego wykonania podczas Inauguracji Festiwalu ( zapis nutowy utworów dostępny na stronie internetowej  www.sckiw.slawa.pl):
- „Gaude Mater Polonia”
- „ Polonez Sławy” F. Wojtana
- „ Rozkołysz pieśnią świat”, muz. Wł. Korcz, sł. W. Chotomska


5. Każdy chór deklarujący udział w konkursie jest zobowiązany do przesłania:
a) czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia;
b) kopii/skanu nut utworów zgłoszonych do konkursu wraz z imieniem i nazwiskiem kompozytorów i autorów tekstu (czytelnie) w wersji papierowej (3 egzemplarze) na adres:


Stowarzyszenie „WITOSŁAWA”
Lubogoszcz 15d
67-410 Sława
z dopiskiem: FESTIWAL


c) zdjęcia chóru (format JPG, wielkość 2MB);
d) krótkiej informacji o chórze i jego osiągnięciach pocztą elektroniczną na adres:

dk@slawa.pl

6. Akredytację w wysokości 300 zł od chóru należy przesłać na konto Stowarzyszenia „Witosława” :


   BS Wschowa nr 63 8669 0001 2009 0091 3166 0001


tytuł przelewu: Wpisowe za udział w VI Festiwalu oraz nazwa zgłoszonego chóru


    w nieprzekraczalnym terminie do  30 czerwca 2017 roku.
  (Kwota ta jest przeznaczona na cele organizacyjne i nie podlega zwrotowi)

7. Za wszelkie nagrania podczas Festiwalu oraz dalsze ich odtwarzanie w celu promowania, chóry i dyrygenci nie otrzymują honorarium.
8. Koszt przejazdu i ubezpieczenia chór pokrywa we własnym zakresie.
9. Istnieje możliwość, wnosząc dodatkową opłatę w wysokości 15 zł od osoby, wykupienia obiadu
(w tym kawa, herbata,ciasto)

10. Profesjonalne jury, złożone z doświadczonych chórmistrzów będzie oceniać następujące walory:
- emisję głosu (intonacja, dykcja, barwa);
- interpretacje utworu i wyraz artystyczny.


11. Nagrody VI Festiwalu:
- za zdobycie Grand Prix przewidziano nagrodę finansową
- za zdobycia I miejsca (89-99 punktów) – Złote Pasmo
-  za zdobycie II miejsca (80-89 punktów) – Srebrne Pasmo
-  za zdobycie III miejsca (70-79 punktów) – Brązowe Pasmo
oraz nagrody specjalne za:
- utwór sakralny
- utwór polskiego kompozytora


Wszystkie chóry otrzymają pamiątkowe statuetki Chrystusa Frasobliwego oraz zostaną uhonorowane dyplomem uczestnictwa.


12. Cele  Festiwalu:
a) prezentacja dorobku artystycznego chórów amatorskich;
b) doskonalenie i podnoszenie poziomu wykonawczego amatorskich  zespołów chóralnych;
c) upowszechnianie i propagowanie narodowej i światowej muzyki chóralnej;
d) konfrontacja osiągnięć, wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy między chórami;
e) promocja Gminy Sława i
Święta Muzyki Chóralnej.

13. Organizatorzy zapewniają:
a) sale do rozśpiewania (Gimnazjum w Sławie);
b) miejsce parkingowe dla autokarów i samochodów (boisko szkolne przy Gimnazjum w Sławie);
c) opiekunów (pilotów) dla każdego chóru.


14. Postanowienia końcowe:
a) Organizator zastrzega sobie ewentualne zmiany szczegółów w Regulaminie;
b) wszystkie kwestie nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator;
c) zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem zapisów Regulaminu;
d) przesłuchania konkursowe odbędą się w Kościele pw. św. Michała  Archanioła w Sławie, Plac im. Ks. Kazimierza Tomkiewicza.


INFORMACJE I KONTAKT:

Dyrektor Artystyczny Festiwalu:
Krystyna Ober-Szulęcka, tel. 509 826 959
Stowarzyszenie Witosława


Koordynator: Dorota Dekier, tel. 68 356 62 87

w godzinach 07:30 – 15:30
Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku
Dom Kultury w Sławie
ul. Głogowska 5
67-410 Sława
adres e-mail: dk@slawa.pl 
 

Lubuskie Święto Pieśni
VI F
estiwal Muzyki Chóralnej

24 września 2017Program

08:00 – 09:15: przyjazd i rejestracja uczestników w dniu Festiwalu, w biurze  znajdującym się w budynku Gimnazjum w Sławie, przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 16.
Na miejscu możliwość rozśpiewania oraz darmowe miejsce  parkingowe na boisku szkolnym.09:30 – 10:30: Msza święta w intencji chórzystów w Kościele pw. św. Michała Archanioła w Sławie.

10:40 – 14:00:   uroczyste otwarcie VI Festiwalu Muzyki chóralnej.


Inauguracja – wspólne wykonanie trzech pieśni festiwalowych:


„Gaude Mater Polonia”, „Rozkołysz pieśnią świat”, „Polonez  Sławy”.  

PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE.

14:00 – 15:00:  przerwa

15:00 – 16:00: ogłoszenie wyników i wręczenie nagród


KONCERT LAUREATÓW

16:00:  Zakończenie VI Festiwalu Muzyki Chóralnej

 
 

     


        
         
Lubuskie Święto Pieśni

       VI F
estiwal Muzyki Chóralnej


          KARTA ZGŁOSZENIA


1.Pełna nazwa zespołu........................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

2.Adres zespołu (ul., nr, kod pocztowy, miejscowość, telefon, e-mail)................................................

….........................................................................................................................................................
3. Rodzaj chóru (zaznaczyć):
□  mieszany
□  żeński
□  męski
□  kameralny

4. Liczba wykonawców: …...................................................................................................................

5. Dane dyrygenta (lub Prezesa):
   
Imię i nazwisko …................................................................................................................................

numer telefonu....................................................e-mail.......................................................................


REPERTUAR

1. Utwór sakralny – tytuł: …..............................................................................................................

Imię i nazwisko kompozytora: …..............................................................................................

Imię i nazwisko autora tekstu: …..............................................................................................

2. Utwór polskiego kompozytora – tytuł: …....................................................................................

Imię i nazwisko kompozytora: …..............................................................................................

Imię i nazwisko autora tekstu: …..............................................................................................

3. Utwór dowolny – tytuł: …..............................................................................................................

Imię i nazwisko kompozytora: …..............................................................................................

Imię i nazwisko autora tekstu: …..............................................................................................

4. Utwór dowolny- tytuł: …................................................................................................................

Imię i nazwisko kompozytora: …..............................................................................................

Imię i nazwisko autora tekstu: …..............................................................................................

 
 


        
Informacje o Jurorach


 

Benedykt Odya

Prorektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ds. studenckich i jakości kształcenia 2016-2020

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Dyrygentury Wydziału Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W roku 1999 ukończył z wyróżnieniem Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Słupsku (obecnie Akademia Pomorska) w klasie dyrygowania prof. dra Sylwestra Matczaka, a rok później Akademię Muzyczną im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie dyrygowania prof. dra Antoniego Grochowalskiego. W roku 2008 pod kierunkiem prof. dra Sylwestra Matczaka obronił pracę doktorską nt. Próba interpretacji sztuki wykonawczej polskich pieśni pasyjnych epoki średniowiecza i XVI w. Następnie w roku 2016 Akademia Muzyczna w Krakowie nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych dyscyplinie artystycznej dyrygentura. Na stałe współpracuje z Filharmonią Pomorską w Bydgoszczy i Toruńską Orkiestrą Symfoniczną. Jego praca artystyczna to przede wszystkim praca z chórami akademickimi Uniwersytetów: Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest uczestnikiem i laureatem wielu krajowych i zagranicznych festiwali i konkursów muzycznych (m.in. Włochy, Hiszpania, Szwecja, Malta, Słowacja, Dania, Niemcy, Austria, Belgia). W zakres Jego zainteresowań oraz pracy artystycznej i naukowej w sposób szczególny wpisuje się Chrystus Ukrzyżowany oraz motywy Golgoty.


EUGENIUSZ BANACHOWICZ

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej
im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu wydziału Wychowania Muzycznego.


Przez 9 lat związany był ze szkolnictwem, w tym z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Zielonej Górze, gdzie pracował jako st. asystent na kierunku Wychowania Muzycznego (harmonia, metodyka prowadzenia zespołów wokalnych i instrumentalnych).
 W 1976 roku przyjął propozycję Rozgłośni Regionalnej Polskiego Radia w Zielonej Górze,
został kierownikiem Redakcji Muzycznej, którą kierował przez 33 lata.  W 2009 roku przechodząc na wcześniejszą emeryturę zrezygnował z funkcji kierownika ,ale nadal jako dziennikarz jest związany z Radiem Zachód w Zielonej Górze, zajmując się głównie muzyką   klasyczną.
Przez wiele lat zajmował się również komponowaniem i dyrygowaniem. M. in .napisał muzykę na Mistrzostwa Europy w Akrobatyce Sportowej .  Z orkiestrami rozrywkowymi PR i TV w Poznaniu i Katowicach nagrał kilkadziesiąt swoich utworów. Część z nich ukazała się na płytach wydanych  na Zachodzie (głównie w Niemczech).
W 2007 roku jego 8 kompozycji nagrała Orkiestra Filharmonii Zielonogórskiej p/d Czesława Grabowskiego. Wszystkie znalazły się na płycie zatytułowanej "Chwila wytchnienia".
Za swoją aktywność zawodową i na polu kultury był wielokrotnie nagradzany, został również uhonorowany Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, a także Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.


Edyta Szostak-Kirzyc

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im.Ignacego Jana Paderewskiego w Sycowie


Edyta Szostak-Kirzyc u
kończyła z wyróżnieniem Wychowanie Muzyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej m. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze. Jest również absolwentką Podyplomowych Studiów Chórmistrzowskich Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego  w Bydgoszczy oraz Studiów Podyplomowych w zakresie pedagogiki kształcenia słuchu i audycji muzycznych Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
Wyróżniona Nagrodą Indywidualną I-go stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce oraz Odznaką Honorową „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odznaczona Brązowym Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Założycielka i dyrygentka Chóru Campanella PSM I st. w Sycowie (1995) oraz Oleśnickiego Chóru Kameralnego Appassionata (2003). Oba zespoły wielokrotnie były laureatami ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów chóralnych. Dyrektor artystyczny Oleśnickiego Festiwalu Słowiańskiej Muzyki Sakralnej „Głagolica”.


Iwona Wiśniewska-Salamon

D
yrygent chóralny, wykładowca akademicki

Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu gdzie w 1990r. uzyskała tytułu magistra sztuki. W latach 1990-1992 kontynuowała naukę na Podyplomowym Studium Emisji Głosu, a w okresie 1994-1996 na Podyplomowym Studium Chórmistrzowskim w Akademii Muzycznej  im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W 1991r. stworzyła Chór Kameralny Akademii Rolniczej (od 2009r. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie), który prowadzi do dziś. Zespół wielokrotnie był laureatem polskich i międzynarodowych konkursów i festiwali chóralnych. Od 2003r. pełni rolę konsultanta wokalnego pracującego z aktorami Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie. W latach 2003-2013 wielokrotnie organizowała i zdobywała środki finansowe m.in.: w ramach programu „Młodzież” na organizację Międzynarodowych Warsztatów Chóralnych odbywających się na terenie Polski, Niemiec, Litwy, Łotwy i Danii. W 2004r. uzyskała tytuł doktora sztuki muzycznej a w 2011r. doktora habilitowanego sztuki muzycznej w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. W latach 2007 – 2010 pełniła funkcję koordynatora regionalnego Ogólnopolskiego Programu „Śpiewająca Polska” obejmującego działalność chórów szkolnych województwa zachodniopomorskiego. Odznaczona Brązowym Medalem „Gloria Artis” za zasługi dla kultury polskiej, Srebrnym Medalem „Za zasługi w służbie Państwa”,  Medalem Uniwersytetu Szczecińskiego „SIS QUI ES – Pro Publico Bono” oraz srebrną odznaką „Gryfa Pomorskiego” przyznawaną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej w Ejszyszkach na Litwie Festiwalu Pasyjnego w Szczecinie oraz Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Tak brzmi Nowe Warpno” . W 2013 roku została wytypowana przez Urząd Miejski w Szczecinie wraz z zespołem do realizacji programu „Szczecin
z całego serca polecam AMBASADOR

VI Festiwal Muzyki Chóralnej
S
ława, 24 września 2017

                                             Lista Chórów
                                 w kolejności występowania:


1

Stowarzyszenie Chór "
LUTNIA"
Więcbork
, dyr.Karol Szmidt

2

Stowarzyszenie Śpiewacze "CANTO ALEGRE"
Łódź
, dyr. Jan Kondratowicz

3

Chór kameralny "C
ANTO  LIBERO"
Drawsko Pomorskie
, dyr.Ewa Gadzina

4

Chór żeński "POLIRYTMIA"
Zielona
Góra, dyr.Nataliya Golub

5

Świdwiński Chór Kameralny "
SONORES"
Świdwin
, dyr.Bolesław Kurek

6

Towarzystwo Śpiewu "HARMONIA"
Krobia
Agnieszka Szymkowiak

7

Koło Śpiewackie "LIRA"
Pniewy
, dyr.Piotr Schreyner

8

Kameralny Chór "MISERICORDIA"
Wrocław
, dyr. Aleksander Piechaczek

9

Zespół wokalny "HARMONIC SOLUTION"
Szczecin
, dyr.Urszula Żmijewska


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego